Trong lòng thủ đô ngàn năm văn hiến thoạt nhìn ta cứ nghĩ nơi đây sẽ rất chật trội và có thể sẽ chẳng có khách sạn nào đủ tiện nghi năm ở trung tâm thành phố hay cả Việt Nam  không có nơi nào nghỉ ngơimang tầm cỡ thế giới. Nếu nghĩ vậy bạn