Trong lòng thủ đô ngàn năm văn hiến thoạt nhìn ta cứ nghĩ nơi đây sẽ rất chật trội và có thể sẽ chẳng có khách sạn nào đủ tiện nghi năm ở trung tâm thành phố hay cả Việt Nam, không có nơi nào nghỉ ngơi mang tầm cỡ thế giới. Nếu nghĩ vậy